Skip survey header

Undersökning om behovet av ökad kunskap av sociala, kommunikativa, och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatsen

Enkät

I samband med ett nytt forskningsprojekt genomför Funka en undersökning om behovet av ökad kunskap av sociala, kommunikativa, och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Undersökningen är anonym. 

Tack för din medverkan!