Skip survey header

GDPR är här - hur redo är ni?

1. Vi har en heltäckande bild över vilka personuppgifter vi hanterar
  *This question is required.
2.
Vi har en komplett dokumentation/förteckning över våra behandlingar med syfte, lagligt skäl, gallringsregler, som uppfyller de krav GDPR ställer
*This question is required.
3.
Vi har tydliga rutiner för att hantera rättigheter som våra kunder och anställda har, exempelvis registerutdrag
*This question is required.
4.
Vi samlar bara in den persondata vi absolut behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster
*This question is required.
5.
Vi ger tydlig information om hur vi använder personuppgifter, exempelvis på vår hemsida
*This question is required.