Skip survey header

Ansøgning: ultra:bit rejsende taskforce

Ansøg om at få besøg af ultra:bits rejsende taskforce – et gratis opkvalificeringskursus på tre timer for undervisere på 4. årgang.

Velkommen til CFU's tilmeldingsmodul for CFU rejsende taskforce.

Tilmeldingsfrist: Der vil løbende være mulighed for at tilmelde sig. Omkring den første i hver måned vil skoler, der tilmelder sig blive kontaktet af deres lokale CFU.

Er din skole med
, når hele landet går ultra:bit sammen med DR? Så kan din skole få besøg fra ultra:bit rejsende taskforce, der giver et gratis kursus på tre timer efter sommerferien. Tilbuddet er for alle undervisere på 4. årgang, som har tilmeldt sig ultra:bit. Så kan I være helt klar, når hele landet slipper kodekræfterne løs med ultra:bit fra uge 39. Din skoleleder skal skynde sig at ansøge om besøg af taskforcen her.

Deltagerne kan være lærere og pædagoger, der arbejder med 4. klasse. Derudover kan det være skolens it-konsulenter, PCL og relevante ledere. Skolen tilmelder mindst 30 deltagere, gerne ved at gå sammen med andre skoler. Der vil være mulighed for undtagelser for kommuner med mange mindre skoler.

Ansøgningen er ikke gældende, hvis der ikke er tilmeldt mindst 30 deltagere. Skolerne opfordres til at kontakte andre skoler i kommunen, så I kan stille et hold på mindst 30 deltagere.
 
Hvad er ultra:bit?
Alle landets kommende 4. klasser (2018/19) får nu muligheden for at blive en del af ’årgang ultra:bit’. DR tilbyder nemlig sammen med Industriens Fond og Centre for Undervisningsmidler, CFU, alle landets 4. klasseelever en ’BBC micro:bit’, en såkaldt mikrocomputer, som eleverne kan bruge i undervisningen til at lære om kodning og teknologi.

Formålet med ultra:bit er at udvikle elevernes teknologiske færdigheder. De skal gå fra at være storforbrugere af teknologi til selv at blive kreative skabere med brug af teknologi.

På DR’s digitale læringsunivers DR Skole kommer der undervisningsmaterialer til fagene natur og teknologi, matematik, håndværk og design og understøttende undervisning. DR Skoles undervisningsmaterialer kommer fra uge 32 og opdateres løbende. Fra uge 39 kommer masser af programmer og indhold på børnenes egen TV-kanal DR Ultra, som vil inspirere både drenge og piger til at blive nysgerrige efter at skabe med teknologi.
 
Hvad er ultra:bit rejsende taskforce?
Ultra:bit tilbyder et gratis kursus. Kurset vil blive afviklet på din skole af dit lokale CFU. Kurset vil vare tre timer og være meget praksisorienteret og hands-on. Kurset er både en introduktion til BBC micro:bit og teknologiforståelse, hvor alle kan være med. Vi vil bl.a. komme ind på følgende punkter:
  • Teknologiforståelse og kreativitet
  • Hvordan du kommer i gang med BBC micro:bit
  • Hvordan du kan undervise med BBC micro:bit
 
Hvad forpligter skolen sig til?
Lærerne skal være klar over, at der er cirka en time til to timers forberedelse inden kurset.
Skolen skal sørge for lokale med projektor, og hvis I vil give en kop kaffe, vil det være dejligt. Skolerne dækker selv vikarudgifter og eventuelle transportudgifter til personale.
 
Hvilke skoler får besøg fra ultra:bit rejsende taskforce?
Ultra:bit kan tilbyde 225 gratis besøg af taskforcen. Der vælges skoler efter nedenstående kriterier:
  • Geografisk spredning af skoler, nationalt over hele landet og lokalt, inden for hvert CFU-område.
  • Skolen er tilmeldt ultra:bit.
  • Skolens leder forventer og bakker op om, at lærere og pædagoger på mellemtrinnet vil arbejde med ultra:bit og teknologiforståelse i 2018/2019 eller 2019/2020.
  • Skolens leder forventer og bakker op om, at lærere og pædagoger vil arbejde med ultra:bit og teknologiforståelse inden for de kommende år i enten matematik, natur & teknologi, håndværk og design, dansk eller understøttende undervisning.
  • Skolen tilmelder mindst 30 deltagere, gerne ved at gå sammen med andre skoler.
  • Deltagerne kan være lærere og pædagoger, der arbejder med 4. klasse. Derudover kan det være skolens it-konsulenter, PCL og relevante ledere. Skoler opfordres til at gå sammen med naboskoler for at opnå minimum-deltagerantal for at få besøg fra den rejsende taskforce. Der vil være mulighed for undtagelser for små skoler i yderområder.
  • Skolen kan deltage på den dato, skolen bliver tilbudt gratis kursus.
  

Hvornår er der deadline og hvornår får skolen svar:
Når du tilmelder dig her, modtager CFU oplysningerne.

Tilmeldingsfrist: Der vil løbende være mulighed for at tilmelde sig. Omkring den første i hver måned vil skoler, der tilmelder sig blive kontaktet af deres lokale CFU

Ved spørgsmål kontakt:
Peter Bak-Jensen
VIA Center for Undervisningsmidler
E: PBAK@VIA.DK
T: +4587552781