Skip survey header

Aptauja par kūlas dedzināšanu

Aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju pētījumā par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā un Lietuvā un izteikt savu viedokli par galvenajiem kūlas dedzināšanas iemesliem, ieguvumiem un zaudējumiem.

Pētījumu veic uzņēmums Oxford Research Baltics sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus kūlas ugunsgrēku novēršanai. Aptauja ir anonīma, un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas aizpildīšana aizņems līdz 10 minūtēm!

Tavs viedoklis ir svarīgs – iesaisties!
1. Kas, Jūsuprāt, ir biežākie vaininieki kūlas ugunsgrēkos Latvijā?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus.   *Lūdzu norādiet atbildi!
2. Kāds, Jūsuprāt, ir apzināto kūlas dedzinātāju vidējais vecums (neieskaitot bērnus un jauniešus)?
Iespējami vairāki atbilžu varianti. *Lūdzu norādiet atbildi!
3. Kas, Jūsuprāt, ir galvenie kūlas ugunsgrēku iemesli?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 5 atbilstošākos atbilžu variantus.   *Lūdzu norādiet atbildi!
4. Kāds ir Jūsu personīgais viedoklis par kūlas dedzināšanas ieguvumiem (nedomājot par zaudējumiem)?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus, ja uzskatāt, ka ir ieguvumi, vai izvēlieties atbilžu variantu "Nav ieguvumu", ja uzskatāt, ka nav ieguvumu.  *Lūdzu norādiet atbildi!
5. Par kuriem ieguvumiem, Jūsuprāt, apzinātie kūlas dedzinātāji maldās zināšanu trūkuma dēļ? 
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus vai izvēlieties atbilžu variantu "Nav viedokļa", ja Jums nav atbildes. *Lūdzu norādiet atbildi!
6. Kāds ir Jūsu personīgais viedoklis par kūlas dedzināšanas zaudējumiem?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus, ja uzskatāt, ka ir zaudējumi, vai izvēlieties atbilžu variantu "Nav zaudējumu", ja uzskatāt, ka nav zaudējumu. *Lūdzu norādiet atbildi!
7. Par kuru no minētajiem zaudējumiem kūlas dedzinātājiem, Jūsuprāt, ir nepilnīgākās un kļūdainākās zināšanas?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus vai izvēlieties atbilžu variantu "Nav viedokļa", ja Jums nav atbildes. *Lūdzu norādiet atbildi!
8. Kas, Jūsuprāt, visvairāk attur no dedzināšanas tos, kam tas būtu ekonomiski un saimnieciski izdevīgi?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus.   *Lūdzu norādiet atbildi!
9. Kāds ir Jūsu personīgais viedoklis par kūlas dedzināšanas ieguvumu un zaudējumu līdzsvaru?
Iespējams viens atbilžu variants. *Lūdzu norādiet atbildi!
10. Kas būtu efektīvākie līdzekļi kūlas ugunsgrēku risku un zaudējumu samazināšanai?
Lūdzu, atzīmējiet 1 - 3 atbilstošākos atbilžu variantus.   *Lūdzu norādiet atbildi!
11. Kāds ir Jūsu vecums? *Lūdzu norādiet atbildi!
12. Kāds ir Jūsu dzimums? *Lūdzu norādiet atbildi!
13. Kāds ir Jūsu ģimenes stāvoklis?
Iespējami vairāki atbilžu varianti. *Lūdzu norādiet atbildi!
14. Kāda ir Jūsu nodarbošanās joma?
Iespējami vairāki atbilžu varianti. *Lūdzu norādiet atbildi!
15. Kāda ir Jūsu izglītība? *Lūdzu norādiet atbildi!