Skip survey header

Kvíz 1000 mil československých - varianta - odpovědi

1. Kolikrát se jel v období první republiky ve 30. letech 20. století automobilový závod 1000 mil československých, který vedl z Prahy do Bratislavy a zpět a tato trasa se přitom jela dvakrát? *Tato otázka je povinná, zadejte prosím odpověď.
2. V roce 1932 u nás došlo ke změně předpisů o jízdě motorovými vozidly. Jaká byla nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů na silnicích mimo obec? *Tato otázka je povinná, zadejte prosím odpověď.
3. Co nepatřilo mezi povinné vybavení automobilu, který se v 30. letech 20. století účastnil soutěže 1000 mil československých? *Tato otázka je povinná, zadejte prosím odpověď.
1938
4. Kde byl start a cíl prvorepublikového automobilového závodu 1000 mil československých? *Tato otázka je povinná, zadejte prosím odpověď.