Skip survey header

Tvorte s nami Akadémiu pre riaditeľov

Ďakujeme, že nám pomôžete lepšie pochopiť Vaše potreby pri riadení školy.

1. Prosíme označte, nakoľko Vás uvedené témy ako riaditeľku/ľa školy zaujímajú.
Space Cell 1 - nezaujíma2 - menej zaujíma3 - viac zaujíma4 - najviac zaujíma
Ako predchádzať vyhoreniu (svojmu aj kolektívu)
Ako komunikovať s rodičmi
Ako riešiť konflikty medzi učiteľmi v kolektíve
Ako efektívne komunikovať s pedagogickým zborom
Ako nastaviť ciele a víziu školy
Ako zavádzať inovatívne prvky do školy
Ako dávať aj prijímať spätnú väzbu
Ako robiť rozpočet školy
Ako odhaliť dobrého nového zamestnanca
Ako pomôcť učiteľovi zlepšovať jeho prácu
Ako správne prepustiť zamestnanca
Ako efektívne spolupracovať so zriaďovateľom
Iné - prosím, vysvetlite do komentára
2. Chcete sa v témach, ktoré ste označili číslami 3 a 4 vzdelávať?
3. Koľko času ste ochotná/ý venovať takému vzdelávaniu?
4. Poznáte riaditeľa, ktorý je pre Vás inšpiráciou vo vyššie uvedených témach? 
5. Našli ste už zamestnanca cez www.edujobs.sk?