Skip survey header
Publications Office
 

ELi õigusaktide kokkuvõtted – öelge oma arvamus

Lp kasutaja

ELi õigusaktide kokkuvõtteid haldab praegu Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ja need on integreeritud EUR-Lexi. Pakutavate teenuste täiustamiseks sooviksime teada, kes on nende kasutajad ning millised on nende vajadused ja ootused.

Käesolev küsimustik koosneb 11 küsimusest ning sellele vastamiseks ei tohiks kuluda rohkem kui 5 minutit.

Täname Teid!

1. Kui sageli Te külastate seda veebisaiti? (valige vaid üks vastus) *Please fill in the following field!
2. Millist tüüpi teavet Te otsite? (võite valida rohkem kui ühe vastuse) *Please fill in the following field!
3. Kui lihtne oli leida otsitavat teavet? *Please fill in the following field!
4. Palun hinnake Teile huvi pakkunud kokkuvõtete kvaliteeti (skaalal 1–10, mille puhul 1 on miinimum ja 10 maksimum) *Please fill in the following field!
1
10
5. Millised on Teie huvivaldkonnad? (võite valida rohkem kui ühe vastuse) *Please fill in the following field!
6. Miks Te seda veebisaiti peamiselt kasutate?(võite valida rohkem kui ühe vastuse) *Please fill in the following field!
7. Kuidas Te otsitavad kokkuvõtted leiate? (võite valida rohkem kui ühe vastuse) *Please fill in the following field!
8. Mis on Teie tegevusala? (valige vaid üks vastus) *Please fill in the following field!
9. Vanus (valikuline, valige vaid üks vastus)