Skip survey header
Publications Office
 

Súhrny právnych predpisov EÚ – zaujíma nás váš názor

Vážený používateľ,

súhrny právnych predpisov EÚ v súčasnosti spravuje Úrad pre publikácie a tvoria súčasť platformy EUR-Lex. V záujme zlepšenia našich služieb by sme radi získali informácie o vás, vašich potrebách a očakávaniach.

Tento dotazník obsahuje len 11 otázok a jeho vyplnenie by vám nemalo zabrať viac než 5 minút.

Ďakujeme!

1. Ako často navštevujete túto webovú lokalitu? (vyberte len 1 možnosť) *Please fill in the following field!
2. Aké informácie vás zaujímajú? (môžete vybrať aj viac možností) *Please fill in the following field!
3. Popíšte obťažnosť vyhľadania informácií, o ktoré ste sa zaujímali: *Please fill in the following field!
4. Ohodnoťte kvalitu súhrnov, o ktoré ste sa zaujímali (na stupnici od 1 do 10, 1 je minimum a 10 maximum). *Please fill in the following field!
1
10
5. Aké sú vaše hlavné oblasti záujmu? (môžete vybrať aj viac možností) *Please fill in the following field!
6. Z akého dôvodu používate túto webovú lokalitu?(môžete vybrať aj viac možností) *Please fill in the following field!
7. Ako vyhľadávate súhrny, ktoré potrebujete? (môžete vybrať aj viac možností) *Please fill in the following field!
8. V akej oblasti pôsobíte? (vyberte len 1 možnosť) *Please fill in the following field!
9. Vek (nepovinný údaj, vyberte len 1 možnosť)