Skip survey header

Reklamacja / Zwrot towaru

Proszę wypełnić poniższy formularz, który pomoże nam rozpatrzyć zgłoszoną reklamację. Dane obowiązkowe są oznaczone symbolem *.
1. Dane kontaktowe *Informacja wymagana
2. Firma
4. Czy reklamacja obejmuje całą dostawę, czy tylko jej część? *Informacja wymagana
Jeśli reklamują Państwo tylko część dostawy, prosimy o podanie numeru towaru i ilości reklamowanych sztuk: *Informacja wymagana
5. Powód reklamacji *Informacja wymagana
7. Proszę dołączyć zdjęcie reklamowanego towaru. Dotyczy to w szczególności przypadków uszkodzenia opakowania (w razie uszkodzenia towaru) lub dostarczenia towaru innego niż zamówiony.
8. Wymagany sposób rozpatrzenia reklamacji *Informacja wymagana