Skip survey header

Prijava za "Uspešne HR priče" 2019

Konkurs za 2019.-u godinu je završen. Vaš HR projekat ili praksu za naredni ciklus moći ćete prijaviti početkom 2020.-e godine. Vaši Poslovi Infostud