Skip survey header

Enkät reumatoid artrit (RA)

Enkät

Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor här nedan.
Observera att frågorna endast vänder sig till personer med reumatoid artrit (RA). Insamlad data kan komma att delas med tredjepart.  

Hälsningar Redaktionen
1. I vilken grad upplever du att din ledgångsreumatism är under kontroll?