Skip survey header

Kriisitilanteista raportoiminen

Tervetuloa

Tämä kyselylomake on tarkoitettu niille journalisteille ja muulle toimituksen henkilöstölle, jotka työskentelivät Turun 2017 syksyllä tapahtuneen puukotusiskun raportoinnin parissa, joko tapahtumapaikalla tai toimituksessa, kahden viikon sisällä sen tapahtumahetkestä.

Kysely on anonymisoitu ja vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Lomake sisältää kysymyksiä esimerkiksi siitä, minkälaisia kokemuksia sinulla on iskun raportoinnista ja minkälaista tukea sait sen tekemiseen. Lue ohjeet rauhassa ja huolellisesti ja vastaa kysymyksiin siten kuin ne parhaiten sopivat omaan tilanteeseesi. Voit myös jättää vastaamatta kysymyksiin, jos et voi tai halua vastata niihin.

Kiitoksia kokemuksiesi jakamisesta.
1. Olitko mukana raportoimassa Turussa 2017 tapahtuneesta puukotusiskusta kahden ensimmäisen viikon aikana iskun jälkeen?
  *This question is required.
Kiitoksia mielenkiinnostasi tätä kyselyä kohtaan, mutta kysely on suunnattu ainoastaan niille journalisteille ja muulle toimituksen henkilöstölle, jotka työskentelivät Turun puukotusiskun raportoinnin parissa kahden viikon sisällä sen tapahtumahetkestä. Mikäli et osallistunut iskun raportointiin 18 elokuuta ja 1 syyskuuta välillä, sinun ei tulisi vastata tähän kyselyyn.