Skip survey header

Dotazník pro posouzení léčby autismu (Česky)

Information

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.com

Tento Dotazník pro posouzení léčby autismu (dále ATEC, zkratka a anglického Autism Treatment Evaluation Checklist) byl vyvinut s cílem posouzení účinků léčby. Navíc, rodiče a odborníci používají ATEC k sledování a posuzování vývoje jedince v průběhu delšího období.

Dotazník ATEC se skládá ze čtyř částí: I. Řeč/jazyk/komunikace (14 otázek); II. Sociální dovednosti (20 otázek); III. Smyslové / Poznávací schopnosti (18 otázek); a IV. Zdraví / fyzické aspekty / chování (25 otázek). Po vyplnění tohoto dotazníku Vám bude okamžitě zobrazen celkový počet bodů i počet bodů v jednotlivých sekcích. Taky si můžete nechat zaslat na Váš email výsledky ve formě PDF-souboru.

Poznámka: Jakmile začnete psát informací v podobě níže nepředají odkaz vyříznutím a vkládání z navigační liště prohlížeče, nebo vaše data mohou být zobrazeny uživatelům vám předá ho. Chcete-li odeslat uživatelů na čerstvé podobě poukazují na adresu: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised

Máte-li zájem o další informace o ATEC, viz:
http://www.autism.com/ind_atec_report

Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
"Pohlaví "
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnóza:
Osoba vyplňující tento dotazník / Váš vztah k posuzované osobě
Czech