Skip survey header

ATEC in het Nederlands (ATEC in Dutch)

Informatie

ATEC in het Nederlands

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.com

De ATEC (autism treatment evaluation checklist) is ontwikkeld om de effectiviteit van verschillende behandelmethoden te meten. Tevens wordt het gebruikt door ouders en professionals gebruikt om de algehele gezondheid op lange termijn te monitoren.

De ATEC test is onderverdeeld in 4 subtesten. I Spraak/Taal/Communicatie (14 delen); II Sociaal gedrag (20 delen); III Sensorisch/Cognitief bewustzijn (18 delen); en IV Gezondheid /fysiek /gedrag (25 delen). Nadat de ATEC test is ingevuld, krijgt u de deelscores en de totaalscore meteen te zien. U kunt deze resultaten in een pdf per e-mail naar u toegezonden krijgen.
De ATEC is niet bedoeld om diagnose te stellen. Het voorziet een aantal deelscores en een totaalscore die gebruikt kunnen worden voor vergelijk op een later tijdstip. In principe geldt hoe lager de score, hoe kleiner de problemen.
 
Voorbeeld: Als een persoon eerst een ’20’ scoort en dan twee weken later een ‘15’, toont deze persoon vooruitgang. Daar staat tegenover dat als er na twee weken een ‘30’ wordt gescoord, het gedrag van de persoon verslechterd is.
 
Veel ouders en leerkrachten gebruiken de ATEC om te controleren hoe goed het met het kind gaat na verloop van tijd. Daarbij gebruiken onderzoekers de ATEC om verbetering na een behandeling te documenteren door de score voor behandeling te vergelijken met de score na behandeling.
 
Meer informatie over interpretatie van de ATEC scores is te vinden op
http://www.autism.com/ind_atec_report

OPMERKING: Nadat u de informatie hieronder heeft ingevuld, is het niet de bedoeling dat u de link in uw navigatiebrowser kopieert en plakt anders is de informatie te zien door de personen aan wie u de link toestuurt. Als u de link voor de test wilt doorsturen, kunt u deze link doorsturen: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised

Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
Geslacht
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnose:
ATEC gebruiker
Dutch