Skip survey header
Ändra kontrast

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

I den här undersökningen vill vi veta hur du som har någon funktionsnedsättning, diagnos eller svårighet ser på det som kallas e-hälsa. Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en dator, en smart telefon eller en surfplatta. I den här undersökningen kommer vi att ställa frågor om olika vårdtjänster på nätet. Är du anhörig till en person som har funktionsnedsättning och vill svara på enkäten? Det går bra. Försök att tänka dig in i personens situation när du svarar på frågorna.