Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Ütski tark ei sata taivast 2018

Võro Instituut

Timahavatsõ võigõlusõ "Ütski tark ei sata taivast 2018" teemas omma süük ja süümine. Vanal Võromaal om iks olnu uma süük ja küük. Vannu ja vahtsõ ao süüke kottalõ seokõrd küsümigi. Hääd vastamist!
1. Inne söögitegemist om tähtsä puhtas tetä: (vaoda õigõ pildi pääle)
Pilte läte: Havukainen A., Toivonen S. "Teedu ja Peedu, süümä!"
Seod raamatut saa osta aadrõssi
https://umapuut.ee/index.php/teedu-ja-peedu-suuma päält. Please select one of the following images.
Midä sõna süük tähendäs? Please select one of the following images.
Kohe süük tulõ panda? Please select one of the following images.
Kuis süük suust kõttu saa? Please select one of the following images.
Minka tetäs süük piinüs inne niildmist? Please select one of the following images.
Kon maitsmisraku omma? Please select one of the following images.
Midä mago tarvitas söögi siitmises? Please select one of the following images.
Kuis tetä nii, et su raku saava tarviligu söögiväe kätte? Please select one of the following images.
2. Kas tiiät aiavilju võro keelen?
Space Cell kapstaspõrknaskardohkaspiitkaalkürvitstumatuguritsnakri
naeris
porgand
peet
tomat
kurk
kapsas
kaalikas
kõrvits
kartul
3. Kas tiiät naid Vana Võromaa süüke-juukõ? Vali õigõ variants.
5. Loe seo tekst tsiatapmisõ kottalõ läbi ni vali vällä sõna, miä sünnüse teksti sisse.
Teksti läte: Võrokõisi köögi- ja söögiraamat

Tsiatapmisõ aig tull märtnäpäävä (märdipäävä). Latsõ pagõsi 1............ ala, ku tsia rüükmist kuuli. Vahe õnnõ sängüveere alt vällä ja kulssi, nikagu rüükmine 2......... jäi. Sõs tiidse, et tsial om  3........ välän ja lätsi kaema: kiä aknõ mano, kiä ussõ pääle. Imä tull vereanomaga ja esäl oll suur verine 4........ käen. Imä tõi vere tarõ mano ja käsk latsil kaia, et 5.............. es lääsi mano, esi läts jäl tagasi. Ku poiskõsõ suurõmbas kasviva, aeti naid ka 6........ tapma. Kasvai vereanomat kinni pidämä vai tsika pahast vällä ajama. Poissõ oll neli-viis, nimä võti tsia välän kinni, nõsti kohe aia pääle ja panni vahru 7........... Vahruga kääneti nõna kinni, et tsiga rüüki es saanu, ja sõs 8...........
6. Vii umavaihõl kokko eestikiilne ja võrokiilne süük, miä om tsiast tettü.
Space Cell Praadit tsiaajoKrupskiruugTsiapääruugTsiajalaruug suurmidõ ja kardohkidõgaTsiahannaruug
Seajalg tangude ja kartulitega
Praetud seaaju
Seasabaroog
Seapearoog
Seamaksakaste
7. Ööbiku ürditalon Harglõ kihlkunnan pandas mi ummist nurmõlillest kokko häid tsäie, opatas hainu korjama ja noid kokko segämä. Ööbiku talo pakk häitsmetsäid, miä om tettü säitsmest hainast. Kas sa tiiät noid hainu eesti keelen?
Teksti läte: Võrokõisi köögi- ja söögiraamat
 
Space Cell nurmenukkrukkilillkibuvitsamarjadõunmüntmonardanaistenõgessaialill
upinments
monarda
rüälill
naisinõkõn
kikkakaadsa
krõnglilill
or'avitsamar'a
8. Kas sina saat arvo, midä Piusa külästüskeskusõn süvvä pakutas? Vali õigõ eestikiilne variants.
Maiguhainanõ kikkasiin leevä pääl
Ollõnõ mõtskits kikkasiiniga, man ahun küdset sai
Aiavilä, küdsekardohka ja veinin havvutõt põdraliha tortilja seen
 
Vahvli hapnõubinakreemiga, Vana Tallinna pallikõsõ ja põdrasammõl
Pildi läte: Facebook'i ütehüs Uma Mekk
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software