Skip survey header

AVALUACIÓ CREANT PONTS EN EL CAMI CAP A L'EMANCIPACIÓ

AVALUACIÓ CREANT PONTS EN EL CAMI CAP A L'EMANCIPACIÓ


 
1. ESPAIS DE LA JORNADA
Space Cell T'ha agradat el contingut?T'ha aportat nous coneixements?
Ponència: Una visió de context en arribar als 18 anys. Mapa de recursos de l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat.
Ponència: Presentació Unió de Joves Extutelats de Catalunya.
Taula de debat: Una conversa amb els equips que treballen envers l'emancipació dels i les joves: un treball de continuïtat abans i despres dels 18 anys.
2. VALORACIÓ GENERAL DE LA JORNADA
Space Cell Valora els diferents apartats essent 1 la puntuació més baixa i 5 la millor.
Creus que l'horari assignat als diferents espais ha estat el més adequat?
Creus que l'espai seleccionat ha estat l'adequat?
Creus que l'organització de la Jornada ha estat adequada?
En general, t'ha agradat el contingut de la Jornada?
T'ha semblat útil?
Valora globalment la jornada.