Skip survey header
Save and continue later

Be a Spark, join the Movement… Word een Circulaire School in drie stappen!

Stap 2 - Zelfscan met 15 checkers

Duurzaam leren doen en denken gaat verder dan een project of een lessenserie. Het gaat om een nieuwe manier van leren kijken naar de wereld. Daarom betrekken we alle onderdelen waarmee je binnen een school of opleiding onderwijs maakt: het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering, de schoolcultuur en de deskundigheid van collega’s.

Aan de hand van deze zelfscan krijg je inzicht in hoeverre duurzaamheid structureel en integraal deel is van jullie onderwijs. Bepaal met de zelfscan of je in aanmerking komt voor een bronsgroene, een zilvergroene of een goudgroene award!

Check met deze zelfscan wat jullie binnen jullie school of opleiding nu al doen én wat je nog meer kunt doen om structureel te werken aan duurzaamheid!  Zijn jullie een STARTER, RUNNER of goed op weg op een LEADER te worden?! Doe de zelfscan en krijg binnen twee weken jullie Spark-Award opgestuurd!
 

Stap 1 Vooraf 

  • Kom bij elkaar met ongeveer 5 tot 7 personen (bijv. een directeur/teamleider, docenten, conciërge, leerlingen)

Stap 2 Het Gesprek

  • Reken voor het invullen van de zelfscan ongeveer een uur
  • De scan bestaat uit 5 categoriën, met elke keer drie stellingen. Klik per stelling aan waar jullie nu staan 
  • Tip: noteer welke ideeën jullie opdoen tijdens het gesprek om duurzaamheid verder te verankeren

Stap 3 Vervolg

  • Na afloop rekent de zelfscan automatisch uit waar jullie nu staan
  • Heb je vragen of wil je advies, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@sparkthemovement.nl