Skip survey header

Enkät Diabetes typ 2 (2019)

Enkät Diabetes typ 2

Hjälp oss öka kunskapen. Svara på några frågor här nedan. Hälsningar Redaktionen
Vad är din kunskap om följande diabetes typ 2 behandling? Ange i skala från 1 (låg kunskap) till 5 (hög kunskap).
1. Forxiga®
12345
2. Januvia®
12345
3. Jardiance®
12345
4. Ozempic®
12345
5. Trulicity®
12345
6. Victoza®
12345