Skip survey header

Kollektivtrafik

Undersökning om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Är kollektivtrafiken tillgänglig för dig?
På uppdrag av myndigheten Trafikanalys genomför vi på Begripsam en undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar upplever tillgängligheten i kollektivtrafiken. Det är en viktig undersökning. Resultatet ska Trafikanalys använda för en rapport till regeringen.

Vi vänder oss till dig som har någon funktionsnedsättning. Vi är intresserade av att få dina synpunkter, både på det som är bra eller dåligt. Det kan till exempel gälla information om resor och biljetter, om att köpa biljetter, om stationers utformning eller fordon och bemötande från personal och medpassagerare. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara. Vi stänger enkäten den 18 januari klockan 18.00.

Om du har frågor om undersökningen eller om du vill ha hjälp med att svara på frågorna är du välkommen att kontakta:
Tommy Hagström
Telefon:  0735919173
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com

Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. När vi rapporterar om resultatet från den här undersökningen kommer det inte att gå att spåra enskilda individer. OBS! På några ställen i enkäten kan du få följdfrågor som inte stämmer med ett tidigare svar. Det är ett tekniskt fel i enkäten. Hoppa bara över de frågorna.