Skip survey header
Högkontrastäge

Enkät om Dyskalkyli

Dyskalkyli eller svårigheter att hantera siffror – hur fungerar det på din arbetsplats?
Den här enkäten vänder sig till dig som upplever svårigheter med att räkna eller hantera siffror i ditt arbete. Du kanske har diagnosen dyskalkyli. Eller misstänker att du borde ha den diagnosen. Eller så upplever du bara svårigheter just när det handlar om siffror. Tillsammans med Begripsam genomför Dyslexiförbundet därför den här undersökningen.

Vill du veta mer om undersökningen?

Du kan vara helt anonym. När vi rapporterar om resultatet från den här undersökningen kommer det inte att gå att spåra enskilda individer. Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i den här undersökningen