Skip survey header

"Da li ste upoznati s Vašim radnim pravima?" - Republika Srbija

Uvod

Dobrodošli!

Za potrebe projekta „Prava u radu, rad na pravima“, koji je podržan u okviru Erasmus+ programa Evropske unije: KA2 - Capacity Building in the Field of Youth/Western Balkan Window, ljubazno Vas molimo da izdvojite oko pet minuta za ispunjavanje online upitnika o informisanosti mladih o njihovim pravima o radu.
Cilj istraživanja je bolja informisanost mladih o njihovim pravima u radnom okruženju, kako bi se osnažili i kako bi se unapredio njihov radni standard kao stvaran nivo korišćenja zakonom propisanih prava o radu.
U ovom istraživanju ispitanici su lica do 35 godina starosti.
Uveravamo Vas da je e-anketa u potpunosti anonimna, da će Vaši odgovori biti analizirani i prikazani isključivo u formi sumiranih grupnih indikatora i koristiće se isključivo u statističke svrhe.
Ljubazno Vas molimo da nam na ovaj način pomognete u sprovođenju istraživanja.
Istraživanje sprovodi Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, uz podršku sindikata pravosuđa i administracije uključenih u realizaciju projekta.
 
This question requires a valid number format.
2. Molimo Vas odaberite rod. 
3. Molimo Vas navedite stepen obrazovanja. 
4. Molimo Vas označite jeste li u radnom odnosu. 
5. Molimo Vas označite sektor Vašeg zaposlenja.