Welkom bij de Groeiplanscan van de HGJB. Een snelle en makkelijke manier om je een goed beeld te geven van het jeugdwerk in de gemeente. Doen we wel de juiste dingen in het jeugdwerk? En doen we die dingen ook goed? Goed om voor jezelf een beeld te krijgen en als startpunt voor een goed gesprek over het jeugdwerk, bijvoorbeeld in de jeugdraad.

In de scan beantwoord je in 10 minuten 32 vragen verdeeld over 9 deelgebieden. Aan het einde heb je een goed overzicht van hoe het jeugdwerk ervoor staat. Je kunt de scan gebruiken om voor het hele jeugdwerk in te vullen. Je kunt de scan ook gebruiken om in te vullen voor een onderdeel in het jeugdwerk. Bedenk van te voren wel of je het hele jeugdwerk voor ogen hebt of welke groep je specifiek voor ogen hebt.

In de scan is gekozen om het woord jeugdwerker te gebruiken voor iemand die een leidinggevende functie binnen het jeugdwerk vervult, bijvoorbeeld het geven van club, catechese, oppas etc. Het woord jongeren wordt gebruikt als een aanduiding van alle gemeenteleden tussen de 0 en 24 jaar oud. Vul je de scan dus in voor de kinderclub lees dan kinderen in plaats van jongeren.

Onder het woord jeugdwerk worden alle inspanningen verstaan die vanuit de gemeente voor jongeren (0 tot 24 jaar) worden gedaan. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook kinderoppas, catechese, club etc. Vul je de scan voor 1 bewust jeugdwerkonderdeel in dan neem je uiteraard alleen de inspanningen van dat ene onderdeel mee in de beantwoording van je vragen.


Na de scan ontvang je de uitslag direct per mail en kun je wat later een telefoontje van ons verwachten zodat je, als je nog vragen hebt deze meteen kunt stellen.