Skip survey header

Jak dobře se vyznáte ve vínu?

1.

Která část dubu korkového se používá na výrobu zátek: