Skip survey header

Aktivitetsersättning

Har du förlorat din Aktivitetsersättning?

Vi söker dig som har förlorat din aktivitetsersättning. Vi vill veta lite om hur det gick till, hur din situation ser ut idag och vad du tror om framtiden. Vi gör den här undersökningen för att vi vill belysa vad som händer med de personer som förlorar sin ersättning. Vi samarbetar med en journaliststudent och vi kommer att försöka få detta material publicerat i media. Vi har hört från flera håll att personer berättar att de har blivit av med sin Aktivitetsersättning och nu lever på försörjningsstöd.

Din medverkan är mycket viktig. Du får vara helt anonym om du vill men vi hoppas också att du kan tänka dig att ställa upp med namn och bild och berätta om hur det är för dig. Vill du inte fylla i en enkät utan istället prata med någon kan du kontakta journalisten direkt. Känner du fler som borde svara på dessa frågor? Tipsa gärna andra om vår undersökning. Ansvarig från Begripsam är Stefan Johansson, stefan.johansson@begripsam.se

Om du vill kontakta journalisten direkt:
Wille Johansson
Telefon:  072 726 36 09
E-post: wijo1700@student.miun.se