Skip survey header

Ümbrikupalkade küsitlus 2019 kevad

2. Teie ettevõtte suurus (keskmine töötajate arv viimasel 12 kuul)
 
4. Kui suureks hindate ümbrikupalga osakaalu enda sektori ettevõtete poolt tehtud palga väljamaksetest kokku?
 
5. Millised on teie hinnangul ümbrikupalga osas 3 kõige problemaatilisemat sektorit?
 
6. Kui suureks hindate oma sektoris töötajate osakaalu, kes saavad töötasu täiesti "mustalt"?
 
Space Cell 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
tööl täiesti „mustalt"
7. Kui palju on teie sektoris töötajaid, kellele osa makstakse ausalt ja osa "mustalt"?
 
Space Cell 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
tööl osaliselt "mustalt"
8. Kas sarnase palganõude laiendamine riigihangetel kogu ehituse alltöövõtuahelale aitaks võidelda ümbrikupalkadega?
 
9. Kas sarnase palganõudenõude laiendamine teiste sektori riigihangetele aitaks võidelda ümbrikupalkadega?
10. Milliseid meetmed tuleks kasutusele võtta, et vähendada ümbrikupalkade maksmist? Võite valida mitu vastusevarianti.
 
11. Millised konkreetsed meetmed aitaksid vähendada ümbrikupalga maksmist? Võite valida mitu vastusevarianti.
 
12. Kas teie hinnangul on ümbrikupalkadega võitlemisel kasu sellest, et maksu- ja tolliamet avalikustab kord kvartalis maksukohustuslase poolt riigile tasutud maksude summa, sh eraldi tööjõumaksude summa, deklareeritud käibesumma ja töötajate arvu? 
 
13. Kas teie ettevõte on valmis loobuma koostööpartnerist, kes maksab oma töötajatele ümbrikupalka?
 
Miks ei ole teie ettevõte valmis loobuma sellisest koostööpartnerist?
 
14. Kas teie hinnangul tuleb enamjaolt initsiatiiv ümbrikupalga maksimiseks pigem tööandja või töötaja poolt?