Skip survey header

Kodin energiakysely 2019

Vastaa 31.12. mennessä – voita 50 € lahjakortti

29.08.2019

Osallistumalla oheiseen kyselytutkimukseen autat muodostamaan kuvan siitä, millaisiksi energiakustannukset koetaan Suomen kotitalouksissa. Vastanneiden kesken arvomme viisi 50 euron S-ryhmän lahjakorttia. 

Kodin energiakyselyssä on 12 kysymystä ja sen täyttäminen kestää arvioilta 10 minuuttia.
 
Mikäli samalla haluat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asuntosi energiatehokkuuden parantamiseksi, voit täyttää Kodin energiakyselyä laajemman Kodin energiakatsauksen (37 kysymystä). Kodin energiakatsauksen täyttäminen kestää arviolta 20 minuuttia. Myös energiakatsauksen tehneet osallistuvat 50 €:n lahjakorttien arvontaan.

Kyselytutkimus toteutetaan osana Euroopan unionin rahoittamaa ASSIST-tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on tukea kotitalouksia päivittäisessä energian käytön hallinnassa. VaasaETT on hankkeen Suomen-partneri keskittyen tutkimaan suomalaisten kotitalouksien mahdollisuuksia energian säästöön erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa kotitalouksissa.

Lomakkeessa kysytään perustietoja asunnon energiankäytöstä, mutta myös yksityiskohtaisia kulutus- ja käyttömaksutietoja.
Kerättyjä tietoja käytetään vain tämän hankkeen tutkimustarkoituksiin ja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus pyytää maksutonta henkilökohtaista neuvontaa omaan asuntoon soveltuvien energiansäästötoimenpiteiden löytämiseksi. Kyselyyn vastanneet voivat myös osallistua seurantakyselyyn (lisätietoa myöhemmin kyselyssä).  Kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä velvoita vastaajaa toimenpiteisiin.

Voit nopeuttaa energian kulutusmääriin liittyviin kysymyksiin vastaamista kirjautumalla sähköyhtiösi verkkopalveluun tai ottamalla esille tallessa olevat energialaskusi.
1. Kyselyn pääasiallinen tekijä on
2. Asunnon tyyppi *This question is required.
3. Mitkä ovat asunnon pääasialliset lämmitysmuodot?
4. Kuinka tyytyväinen olet keskimäärin asuntosi lämpötilaan?
Space Cell Erittäin tyytymätönTyytymätönEn osaa sanoaTyytyväinenErittäin tyytyväinen
Tyytyväisyys
5. Mitä mieltä olet seuraavista:
Space Cell Täysin eri mieltäHieman eri mieltäEn osaa sanoaHieman samaa mieltäTäysin samaa mieltä
Tiedän kuluttaako asuntoni keskimääräistä enemmän tai vähemmän energiaa vastaaviin asuntoihin verrattuna
Tiedän mistä saan tarvittaessa energianeuvontaa
Tiedän maksavani sähköstä keskimääräistä kotitaloutta vähemmän
Tiedän, kuinka säästää kulutustottumuksilla ja hankinnoilla energiaa
Osaan auttaa muita energian ja siihen liittyvien maksujen säästämisessä
Tiedän, kuinka suuri osa tuloista kotitaloudessani käytetään energiaan (sähköön ja lämmitykseen)
Koen kotitalouteni lämmitysmenot merkittävänä taloudellisena rasitteena kotitalouteni tulot huomioon ottaen
Seuraaviin kysymyksiin 7–9 löydät parhaiten vastaukset asuntoa palvelevan energiayhtiön verkkopalveluun kirjautumalla tai tutkimalla vanhoja sähkölaskuja. Sähkönkulutuksen määriä voi arvioida myös Energiaviraston kulutusarviopalvelussa osoitteessa http://www.sahkonhinta.fi/ tai Lahden ammattikorkeakoulun LAMK:n kulutuslaskurilla osoitteessa http://informe.lamk.fi
This question requires a valid number format.
Keskimäärin / arviolta kWh / kk

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen ja lämmityslaitteiden ajastus tai termostaattiohjaus voivat säästää satoja euroja vuodessa sähkölaskusta.
Kilpailuta sähkösopimus Energiaviraston palvelun avulla osoitteessa www.sahkonhinta.fi/ 
7. Sähkölasku muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, siirtomaksusta ja sähköverosta. Näistä kolmesta kuluttaja voi kilpailuttaa sähköenergian osuuden, valitsemalla itse sähkönmyyjän ja sopivan sähkösopimustyypin. Keskimäärin sähköenergian osuus sähkölaskuista (ilman siirtomaksuja ja veroja) on ollut Suomessa keskimäärin 5,5 snt / kWh viimeisen vuoden aikana. Onko sähkölaskussasi olevan sähköenergian hinnan osuus yli vai alle maan keskiarvon?
 
This question requires a valid number format.
kWh
9. ASSIST-hanke kartoittaa energiansäästövinkkien vaikutuksia kotitalouksien energiankulutukseen. Seurantatutkimukseen osallistuville kotitalouksia pyydetään vastaamaantoiseen samankaltaiseen kyselyyn 6–8 kuukauden sisällä ensimmäiseen kyselyyn vastaamisesta. Kysely voidaan toteuttaa myös kotikäyntien tai puhelinhaastatteluiden yhteydessä, jolloin kotitalouksilla on mahdollista saada energiankäyttöön ja -remontteihin liittyviä vinkkejä ASSIST-hankkeen asiantuntijoilta.

Minuun saa olla yhteydessä 6–8 kk:n kuluttua seurantakyselyn suorittamiseksi.
Yhteystietojani käytetään ainoastaan seurantatutkimukseen liittyvään yhteydenpitoon, eikä yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille. 

Mieluisin yhteydenottotapa seurantakyselyn suoritettamiseksi
10. Minulle saa lähettää epäkaupallisia kodin energiansäästövinkkejä
Voit saada energiansäästövinkkejä myös Energiatuutorit-ryhmän kautta Facebookissa: https://www.facebook.com/energiatuutorit/
14. Haluan osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan
15. Voittaessani nimeni saa julkaista ASSIST-hankkeen Internet-sivuilla osoitteessa https://www.assist2gether.eu/
16. Vahvistan osallistumiseni ASSIST-hankkeeseen, joka on rahoitettu Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta sopimusnumerolla 754051. Ymmärrän ja hyväksyn, että henkilökohtaisia tietojani, kuten nimeäni, osoitettani ja energiankulutustietojani käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan hankehallinnointiin liittyen VaasaETT OY:n toimesta. Kaikki tietojenkäsittely tapahtuu uuden Euroopan Unionin asettaman GDPR-tietosuojalain mukaisesti. Kaikista antamistani tiedoista tehdään yksilöimättömiä ennen kuin tiedot  toimitetaan eurooppalaisten hankekumppaneiden käyttöön. Hankekumppanit suorittavat seurantavaikutuksien laskentaa ja raportointia Euroopan komissiolle. Voin koska tahansa pyytää kirjallisesti tietojeni poistamista tietokannasta VaasaETT:ltä ja tiedot poistetaan viiveittä.

ASSIST-hankkeen tietosuojaseloste. *This question is required.
Mikäli ette hyväksy tietosuojalain mukaisia käytäntöjä, lomakkeen täyttöä ei voida suorittaa loppuun. 

Palaa aikaisempaan kysymykseen tai keskeytä lomakkeen täyttö tähän.