Skip survey header
Högkontrastäge

Hjälpmedel i Region Skåne

Välkommen

Här kan du lämna synpunkter på hjälpmedel som finns i Region Skånes hjälpmedelssortiment. Det innebär att du lämnar synpunkter på hjälpmedel som Region Skåne har ansvar för, inte på hjälpmedel från din kommun.

Du kan vara helt anonym. När vi rapporterar om resultatet från den här undersökningen kommer det inte att gå att spåra enskilda individer.

Region Skåne ansvarar för de här typerna av hjälpmedel:
  • Elrullstolar och kommunikationshjälpmedel
  • Läkemedelsnära produkter
  • Medicinska behandlingsmedel
  • Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Synhjälpmedel
  • Hörselhjälpmedel
  • Hjälpmedel till person upp till 19 år

Vi tar emot synpunkter som kan förbättra hjälpmedelsutbudet i Region Skåne. Det kan handla om hjälpmedel som du saknar i sortimentet, förslag på bättre produktmodeller och liknande. 

Synpunkter som gäller just ditt hjälpmedel, att det är trasigt eller inte fungerar för dig, får du diskutera med din förskrivare. 

Välkommen att lämna dina synpunkter!

 
Ange gärna vilka hjälpmedel du använder själv eller som någon i din familj använder. Ange också vem som delat ut hjälpmedlet. Det kan till exempel vara regionen, kommunen, arbetsförmedlingen etc.
Vilken typ av hjälpmedel gäller dina synpunkter?*Flera alternativ kan väljas.