Skip survey header

Conference inscription

(CAT)
Formulari d'inscripció a la Jornada "Gestió de l'FP Dual: El rol de les ciutats i l'administració local"

(CAST)
Formulario de inscripción a la Jornada "Gestión de la FP Dual: El rol de las cuidades y la administración local"

(ENG)
Registration for the Conference "Dual VET management: The role of cities and local governements".


Dia/day: 20 Setembre
Hora/Hour 09:00
LLoc/Lugar/Place: Caixa Fòrum, Barcelona.


Contacte/Contacto/Contact
info@fundaciobcnfp.cat


 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONALamb CIF G64141757 i domicili social en PLAÇA ESPANYA, 5 PL. 1 08014, BARCELONA. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades conforme a l'existència del seu consentiment. FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@FUNDACIOBCNFP.CAT.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL.