Skip survey header

Razpis za kadrovske štipendije - smer avtoserviser

Prijavni podatki

This question requires a valid email address.
5. Spol: *This question is required.
This question requires a valid date format of DD/MM/YYYY.
calendar
12. Ali si prvič vpisan/a v trenutni letnik? *This question is required.
13. Ali prejemaš drugo štipendijo? *This question is required.
Katero? *This question is required.
15. Priloži potrdilo o vpisu: *This question is required.
16. Priloži spričevala opravljenih letnikov: *This question is required.
17. Priloži druga dokazila o dosežkih (neobvezno):
Vaše osebne podatke, ki jih posredujete s tem obrazcem, bo obdelovala družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana, ki jih bo uporabila v postopku izbire kandidatov za štipendiranje ter v primeru izbire kandidata za štipendiranje, za pripravo predloga ponudbe oz. predloga pogodbe o štipendijskem razmerju. Podatki se obdelujejo na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da do sklenitve pogodbe ne pride, se podatki izbrišejo po zaključku postopka izbire kandidatov za razpisano delovno mesto. Za namen zagotavljanja dokaza o vaši oddani prošnji, hranimo tudi vaš klik, časovno dokazilo, dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Kadarkoli lahko zahtevate potrditev, ali Petrol obdeluje vaše osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, imate pravico, da te osebne podatke prejmete in pravico, da jih posredujete drugemu upravljavcu. Lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, zahtevate popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov in sicer na način, da to sporočite po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti.