Skip survey header

Hur behandlar du smärta?

Hjälp oss öka kunskapen genom att svara på tre frågor.
Tack på förhand! Hälsningar Redaktionen
1. Hur stor andel av dina förskrivna smärtpreparat är en kombination av paracetamol och ibuprofen?