Skip survey header

Huizermaat - Aanmelding voor het 1e leerjaar 2020-2021

Toelating gevraagd tot

Toelatingsnormen 2020 
Als uw kind in 2020 een schooladvies heeft van de basisschool voor één van de onderstaande klassen kunt u uw kind aanmelden. 

Advies basisschool: mavo (of vmbo-t) of mavo/havo (vmbo-t/havo)
Dan kunt u kiezen voor: mavo/havo-klassen 

Advies basisschool: havo of havo/vwo
Dan kunt u kiezen voor: havo/vwo-klassen 

Advies basisschool: vwo-advies
Dan kunt u kiezen voor: vwo+/gymnasium
 
Toelating gevraagd tot
Voor aanmelding op Huizermaat heeft de leerling minimaal een vmbo-tl / mavo-advies van de basisschool nodig. Wij hebben een document met daarop het definitieve basisschooladvies nodig voor de aanmelding. Indien u het basisschooladvies nog niet heeft ontvangen, kunt u dit formulier later bij ons aanleveren. Zorg er wel voor dat dit vóór het sluiten van de aanmeldperiode op 6 maart 2020 om 12.00 uur bij ons binnen is. Anders kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen. Heeft u het formulier wel, dan kunt u het hier uploaden:
Advies basisschool