Skip survey header

Digidol yn y Trydydd Sector

Digidol yn y Trydydd Sector

Mae ProMo-Cymru a CGGC yn edrych ar beth yw anghenion a sgiliau'r trydydd sector yng Nghymru pan ddaw at weithio'n ddigidol.
2. Sawl staff sydd yn cael ei gyflogi gan eich sefydliad? 


4. Pa declynnau digidol ydych chi'n defnyddio'n bresennol i gefnogi trosglwyddiad eich gwasanaeth?
5. Os byddech chi'n cael cynnig cefnogaeth am ddim, pa un o'r canlynol fydda'n buddio eich sefydliad fwyaf?
6. Sut fyddech chi'n graddio eich sefydliad am y ffordd mae'n defnyddio digidol? ( 1= Gwael, 10 = Ardderchog)
1
10
9.

Faint o amser fyddech chi'n gallu ymroddi i ddysgu sut i wella eich defnydd o ddigidol gyda chefnogaeth sefydliad allanol?

13.  Pa mor aml ydych chi'n rhannu eich dysgu gyda sefydliadau tebyg yn y trydydd sector?