Skip survey header

Ettevõtete tooted, teenused ja tootmisvõimekus

Seoses keerulise olukorraga maailmas, pöördutakse meie poole aina rohkem sise- ja välisettevõtete või organisatsioonide poolt. Põhjuseks leida partnereid kriisiolukordade lahendamiseks meditsiini- ja muudes valdkondades. Kui sinu ettevõttel on hetkel soovi ja võimekust toota välisturule ja toota tooteid ka oma tooteportfellist väljaspool, anna meile märku.

 
This question requires a valid email address.