Skip survey header

COVID - rebooking

Wypełnij poniższy formularz i potwierdź, klikając na zielony przycisk. Upewnij się, że numer rezerwacji oraz adres mailowy są takie same, jak w złożonej rezerwacji.

Twoja rezerwacja zostanie zmieniona w bilet otwarty. Następnie będzie można samodzielnie dokonać zmiany daty wypłynięcia.


This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.