Skip survey header

Terugbetaalformulier

Page One

 

Terugbetalingsformulier voor evenementen getroffen door de coronacrisis


Gebruik dit formulier als je om persoonlijke redenen verhinderd bent om een evenement dat werd verplaatst op de nieuwe datum bij te wonen. Je beschikt daarvoor over 30 dagen nadat via e-mail de nieuwe datum werd medegedeeld.


Volg deze stappen om een terugbetaling te krijgen.

1/ Selecteer het evenement waarvoor je tickets hebt. Staat het evenement niet in het overzicht? Wellicht is de nieuwe datum nog niet gekend of vindt het evenement plaats zoals gepland. Als er nieuws is over het evenement waarvoor je tickets kocht, dan ontvang je hierover hoe dan ook informatie via e-mail.

2/ Vul het formulier volledig in. 

3/ Upload een document waaruit blijkt dat je het evenement op de nieuwe datum onmogelijk kan bijwonen.


Wat zijn de voorwaarden? 
- Je beschikt vanaf het moment waarop je via e-mail op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe datum over 30 kalenderdagen om een terugbetaling te vragen. Raadpleeg op onze website de officiële communicatie over verplaatste evenementen. Indien zich na deze 30 dagen uitzonderlijke omstandigheden voordoen die je alsnog verhinderen het evenement bij te wonen, gelieve dan contact met ons op te nemen op refunds@teleticketservice.com.  Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken of je aan de voorwaarden voor een terugbetaling voldoet.

- Ziekte wordt zoals ook gebruikelijk buiten coronatijden niet aanvaard als reden voor terugbetaling. Als je een annulatieverzekering hebt afgesloten, dan kan je daarop beroep doen. Klik voor meer informatie.

- Je aanvraag wordt gestaafd met geldige bewijsstukken (bv. reservatiebevestiging van een reis).

- Hou er verder rekening mee dat alleen de oorspronkelijke ticketkoper een terugbetaling kan aanvragen.


Afhandeling van je aanvraag

Tele Ticket Service zal jouw aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Als je aanvraag wordt aanvaard, ontvang je de terugbetaling binnen de drie maanden na de opheffing van deze uitzonderlijke maatregel (op dit ogenblik voorzien op 30 juni 2021). 


Belangrijke informatie in verband met groepsaankopen

Kocht je meer dan 20 tickets voor een evenement via een groepsaankoop? Raadpleeg dan eerst de rubriek met veelgestelde vragen op onze website voor je dit formulier invult.


Heb je nog bijkomende vragen? 

Raadpleeg deze handige gids als je vragen hebt over de terugbetaling van tickets als gevolg van de coronacrisis.  
 


1/ SELECTEER EVENEMENT
 


2/ VUL JE GEGEVENS IN
2.
Vul a.u.b. het onderstaande formulier in en we zorgen zo snel mogelijk voor de terugbetaling van je ticket(s).

Voor een vlotte verwerking en een snelle terugbetaling vragen we de gegevens goed na te kijken. Reserveringsnummer, rekeningnummer en BIC-code zijn van het grootste belang. Het reserveringsnummer kan je terugvinden in onze e-mails met betrekking tot je reservering. Wie zijn BIC (België) niet kent, kan terecht op deze website.

In de Nederlandse IBAN is de BIC-code reeds aanwezig (vb. NLXXRABOXXXXXXXXXX).

This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
4. Aantal terug te betalen tickets

OPGELET! Klanten buiten België of Nederland, die met Mastercard of Visa betaalden én geen rekeningnummer in België of Nederland hebben worden terugbetaald via de gebruikte betaalkaart.
Vul in dat geval bij zowel IBAN als BIC het woord ‘online’ in.


Vul hier je IBAN/bankrekeningnummer in. Een Belgische IBAN wordt voorafgegaan door de letters BE en 14 cijfers. De Nederlandse IBAN begint met de letters NL en bevat verder 2 cijfers, 4 letters en 10 cijfers. Meer informatie

Vb. GEBABEBB (België) of RABONL2U (Nederland). Deze code wordt gebruikt om banken te identificeren. Zonder deze BIC code kunnen we niet terugbetalen. Meer informatie


3/ VOEG DE NODIGE DOCUMENTEN TOE
7. Voeg hier de nodige documenten toe. Je kan maximum 1 bestand (tot 1 Mb) toevoegen. Je ticket(s) uploaden, is geen voldoende bewijs voor een terugbetaling. Gelieve geen spatie’s te gebruiken in de document benaming
  *Deze vraag is verplicht.