Skip survey header

Quina avaluació millora els aprenentatges?

Avaluar els aprenentatges de l'alumnat és una de les tasques a les que els docents dediquen més temps. En els darrers temps, se sent molt a dir que cal entendre l'avaluació com un instrument més d'aprenentatge. Però, com ha de ser aquesta avaluació formativa perquè realment funcioni per millorar l'aprenentatge? Quina evidència científica hi ha sobre la seva efectivitat per millorar els resultats?

Per descobrir-ho, acompanya'ns en aquest petit joc: tu respons quatre preguntes sobre com creus que ha de ser l'avaluació formativa i t'anirem explicant què en diu l'evidència més rigorosa. 

T'ho passaràs bé i n'aprendràs!

Som-hi?

 
1. Així, en general, creus que l'avaluació que s'ha fet sempre, la de posar notes a un examen o treball de l'alumnat, serveix perquè els infants i joves aprenguin més?