Skip survey header

Com fer unes activitats d'estiu que millorin els resultats i competències de l'alumnat?

Has pensat mai que el llarg parèntesi que suposen les vacances escolars d'estiu dels infants i adolescents pot tenir un efecte negatiu en el seu aprenentatge? Doncs sí, té efecte. I encara més si l'infant o adolescent és d'un ambient desafavorit i no disposa, durant les llargues vacances, d'activitats educatives que l'ajudin a no perdre el ritme. Vols saber com haurien de ser aquestes activitats perquè no hi hagi pèrdua d'aprenentatge o, inclús, per poder millorar allò en el que van més fluixos?
Doncs acompanya'ns en aquest petit joc: tu respons quatre preguntes sobre com creus que han de ser els programes d'estiu per a infants i joves i t'anirem explicant què en diu l'evidència científica. 
T'ho passaràs bé i n'aprendràs!
Som-hi?
1. Quan et sembla que els infants o adolescents aprenen més en una activitat d'estiu: quan aquesta té a veure amb el currículum escolar o quan no hi té a veure?