Skip survey header

NAF PL - Oestress April 2020

Aby wypróbować preparat przeznaczony dla klaczy NAF Five Star Oestress Liquid, wystarczy wypełnić kwestionariusz! Powodzenia!

5. W jakiej dyscyplinie startujesz? *This question is required.

Do wgrania są oferowane 3 opakowania NAF Oestress 1 litr. Promocja przeznaczona jest dla  obywateli lub rezydentów zamieszkujących na terenie Polski, z wyjątkiem pracowników NAF UK Ltd, ich rodzin, agencji lub osób zawodowo związanych z losowaniem nagród. Jedno zgłoszenie na osobę. Brak konieczności zakupu. Nie będzie oferowana alternatywa gotówkowa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 r. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna uczestniczyć. Wyniki konkursu są ostateczne i korespondencja nie będzie prowadzona.
ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie do 31 maja 2020 r. Zwycięzcy wyrażają zgodę na kontakt z oficjalnym dystrybutorem NAF w Polsce firmą VFactory, która  zorganizuje dostawę produktu. Twoje dane nie będą udostępniane żadnym firmom zewnętrznym.