Skip survey header

Enkät: Karo Pharma - akut smärta

Hur behandlar du dina smärtpatienter?

5 frågor om behandling av akut smärta – ca 1 min
Efter att ha besvarat alla frågor får du även se hur dina kollegor gör. 
1. Hur många patienter träffar du i genomsnitt per vecka som söker vård för akut smärta? *Vänligen besvara frågan.