Skip survey header

Kognitiva hinder i Stockholms Tunnelbana

Välkommen

Den här enkäten är en del av min kandidatuppsats på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att:
  1. ta reda på vilka kognitiva hinder som användarna av Stockholms Tunnelbana upplever
  2. ta reda på varför vissa personer inte använder tunnelbanan alls. 

Enkäten är till för att samla synpunkter och information om du upplever svårigheter eller finner det omöjligt att använda tunnelbanesystemet baserat på hur det ser ut idag. Om du tycker att det är svårt att fylla i enkäter får du gärna höra av dig. Dina svar är viktiga för denna undersökning. Ring, skriv ett sms eller maila mig så kan jag intervjua dig om enkätfrågorna muntligt istället. Alla svar är anonyma. 

Telefon: 070 767 20 46
E-mail: viktorj98@hotmail.com

Tack för att du tar dig tid till att svara!
Viktor Johansson