Skip survey header

S-Vragenlijst afvalscheiding Tytsjerksteradiel

Graag horen we van u wat u vindt van afval scheiden.  Met uw antwoorden kunnen we nagaan wat wij als gemeente eventueel nog meer voor u kunnen betekenen als het gaat om afvalscheiding. Ook bieden we u langs deze weg informatie over hoe de afvalinzameling in Tytsjerksteradiel geregeld is en wat er in 2021 gaat veranderen.
Uw gegevens blijven anoniem. Invullen kost slechts tien minuten van uw tijd.

Bedankt dat u ook wilt helpen!
We vragen u eerst graag naar uw mening.

1. Hoe belangrijk vindt u een gezonde leefomgeving en duurzaamheid voor uzelf en onze kinderen? Zegt u dan: *This question is required.
2. Hoe belangrijk vindt u het dat we ons afval zoveel mogelijk recyclen tot nieuwe grondstoffen, in plaats van dat we het verbranden? Zegt u dan: *This question is required.