Skip survey header

Slow Streets Questionnaire - Tagalog

Noong Abril 21, inilunsad ng SFMTA ang Slow Streets Program upang limitahan ang trapiko sa ilang mga kalye ng tirahan at pahintulutan silang magamit para sa trapiko ng paa at bisikleta. Nais naming marinig ang iyong mga saloobin sa Slow Streets Program.

Mangyaring basahin nang mabuti ang bawat tanong bago sumagot.
1.  Alin sa mga ito ang naglalarawan ng iyong interes sa Slow Streets Program? *This question is required.
2.  Anong mga isyu sa transportasyon ang mahalaga sa iyong kakayahan upang umunlad habang sa panahon ng covid-19 pandemya?   *This question is required.
3. Sumusuporta ka ba sa San Francisco Slow Streets? *This question is required.
4. Mayroon ka bang mungkahi para sa isang kalye na Slow Street? Kung wala kang mga mungkahi, mangyaring laktawan ang tanong. Hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng 5 Slow Street na mga kahon ng rekomendasyon.

Mangyaring ipasok ang mga sagot sa tamang format o ang iyong mungkahi ay hindi isasaalang-alang (Format: pangalan ng kalye sa pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng kalye).

Halimbawa: kalye ng ABC sa pagitan ng kalye ng DEF at kalye ng GHI

Para sa mga bilang na kalye, mangyaring tukuyin sa pagitan ng kalye o daanan. Mangyaring ipasok lamang ang mga pangalan ng kalye at huwag isama ang labis na impormasyon.