Skip survey header

Com connectar amb l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu digital-NESED?

Com connectar amb l’alumnat amb més risc de desconnexió digital?

Sabem que existeix una bretxa digital entre les llars, que fa que l'alumnat d’entorns socials i culturals més desafavorits tingui moltes més dificultats que la resta per seguir l’ensenyament de forma telemàtica. Una bretxa que es manifesta a dos nivells:
  1. desigualtat “material”, en la disponibilitat de terminals i connectivitat;
  2. desigualtat “subjectiva”, en la possibilitat de gaudir d’un entorn que orienti sobre com utilitzar aquestes tecnologies i recursos de manera efectiva i autònoma.
Si bé els centres no poden donar solució a la bretxa digital, sí que poden desplegar estratègies per aconseguir reconnectar l’alumnat a l’escola i per assegurar que, en hipotètics futurs confinaments, no es desconnectin. Aquesta eina d'autodiagnosi vol ajudar-vos a saber en quin punt es situa la vostra escola o institut en el procés de garantir la connexió de l’alumnat en risc d'exclusió digital. La finalitat és identificar quins han estat els assoliments realitzats i quines són les oportunitats de millora per a garantir la connexió d'aquest alumnat.

L'eina d'autodiagnosi s’organitza en 4 criteris de valoració: informació, estratègia, continguts i cobertura.

Comencem?