Skip survey header

TOPPS-water protection

Představení a cíle průzkumu

TOPPS - ochrana vody pro zainteresované subjekty


Cílem tohoto průzkumu je pomoci nám v našem celoevropském projektu TOPPS-ochrana vody, který je zaměřen na snížení rizika úniků přípravků na ochranu rostlin (POR) do povrchových vod. Jsme přesvědčeni, že účinná ochrana vody začíná v myslích lidí, a proto nám poznání vnímání a názorů zúčastněných subjektů pomůže s co nejefektivnější realizací tohoto projektu.

TOPPS znamená: Train Operators and Promote best Practices and Sustainability = Školení obsluhy postřikovačů s cílem podpory dodržování zásad správné praxe k zajištění udržitelnosti ochrany rostlin.

Projekt TOPPS se zaměřuje na šíření zásad správné praxe v ochraně rostlin (BMP) mezi zemědělci, poradci a dalšími dotčenými osobami  v celé Evropě.

Tento dotazník je určen zainteresovaným subjektům (např. zemědělským poradcům, zemědělským organizacím, organizacím vodního hospodářství, regulačním orgánům, správcům krajiny, odborníkům na aplikaci a osobám pracujícím v oblasti tvorby krajiny a dalším odborníkům).

Projekt ochrany vody TOPPS je za pomoci místních partnerů, místních asociací ochrany rostlin a s podporou Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) prováděn ve 14 zemích EU (ES, IT, FR, BE, DE, PL, NL, GR, RO, HU, SL, SK, PT, CZ, SI). Další informace viz: www.TOPPS-life.org).

Výsledky dotazníku nám pomohou přizpůsobit se místním potřebám na zvyšování informovanosti a školení, a také porozumět vnímání otázek souvisejících s vodou / zemědělstvím v jednotlivých zemích EU. Proto prosím pomozte zefektivnit tento projekt sdílením vašich zkušeností s námi. Zaručujeme, že s výsledky bude zacházeno v plné anonymitě (z poskytnuté odpovědi nelze zpětně vysledovat  autora).

Věnujte, prosím, několik minut vyplnění dotazníku a pomozte nám. Výsledky se zobrazí na webu TOPPS.

Definice:

Difúzní zdroje: Vstupní cesty POR do vody souvisejí s aplikací pesticidů v terénu a jsou do značné míry ovlivněny počasím (déšť, vítr, vlhkost), půdou (typ, struktura) a faktory krajiny (vzdálenost k vodě, sklon). Hlavními vstupními cestami jsou odtoky/splachy z polí, eroze, úlet postřiku, odtok drenážními systémy.

Bodové zdroje: Hlavní vstupní cesty POR do vody souvisejí především s činnostmi na farmě, jako je čištění postřikovačů, úniky při plnění a nakládání se zbytky.


Pokyny na vyplnění a odeslání dotazníku
Přečtěte si, prosím, pozorně otázky a klikněte na odpověď, která nejvíce vystihuje váš názor.
Existují dva typy otázek:

a) Jste vyzváni, abyste podle svého názoru zařadili určité navržené možnosti odpovědí.
Nejlepší volba dostane 1, druhá nejlepší dostane 2 atd
(Stejně jako na olympiádě: první dostane zlato, druhé stříbro a třetí bronz atd.)

b) Budete vyzváni, abyste ohodnotili navrhované návrhy na stupnici 5 až 1. Vysoké číslo 5 znamená vysokou důležitost / efektivitu atd., hodnota  1 nemá žádný význam / účinnost.

Pokud jste dočetli  první stránku, klikněte na tlačítko Další a přejděte na následující stránku.

Na konci dotazníku zvolte tlačítko: ODESLAT

Pokud kliknete na toto tlačítko, vyplněný dotazník bude odeslán na University of Catalunya v Barceloně, ve Španělsku. Tam budou shromažďovat veškeré dotazníky a poté budou data anonymně odesílat společnosti BetterDecisions pro analýzu a zpracování výsledné zprávy.