Skip survey header
Finnish

Kokemuksia käyttäjätestauksiin osallistumisesta – kysely vammaisille henkilöille

Johdanto

Vammaiset ihmiset osallistuvat usein erilaisiin tutkimusprojekteihin ja tuotekehitystestauksiin ja antavat arvokasta tietoa ja käyttäjäkokemuksia tutkimus- ja kehitystyöhön. Mutta miten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuvat vammaiset ihmiset hyötyvät tästä kaikesta itse? Tätä asiaa selvitämme tässä kyselyssä. 

Olemme kiinnostuneita kuulemaan sinun henkilökohtaisista kokemuksistasi. Voit vastata kyselyyn, jos olet joskus osallistunut esimerkiksi tutkimushankkeeseen, käyttäjätestaukseen, haastatteluun tai muuhun vastaavaan. Kysymyksissä olemme lyhtentäneet nämä kaikki muotoon ”käyttäjätestaukseen tai vastaavaan”.

Tämän kyselyn ovat tehneet yhteistyössä Kehitysvammaliitto, ruotsalainen Funka ja norjalainen vammaisalan kattojärjestö FFO.

Vastaa kyselyyn ja kerro omista kokemuksistasi.
1. Missä maassa asut?
2. Kuinka usein sinua pyydetään osallistumaan käyttäjätestaukseen tai vastaavaan?
 
3. Kuinka usein osallistut käyttäjätestaukseen tai vastaavaan?
 
4. Miten sinuun otetaan yhtettä, kun sinua pyydetään osallistumaan käyttäjätestaukseen tai vastaavaan? 
 
5. Miten käyttäjätestausta tai vastaavaa tarjoavat tahot ottavat sinuun yhteyttä?
6. Miten kuljetus on järjestetty käyttäjätestaukseen tai vastaavaan?
7. Saatko käyttää omia apuvälineitäsi?
8. Kohdellaanko sinua testausten aikana hyvin?
9. Saatko korvauksen tekemästäsi työstä, kun osallistut käyttäjätestaukseen tai vastaavaan?
10. Jääkö järjestäjiltä joitain kysymyksiä tai näkökulmia huomioimatta, kun he järjestävät käyttäjätestauksen tai vastaavan? 
 
12. Saatko jälkeenpäin palautetta tai tietää tuloksia käyttäjätestauksesta tai vastaavasta?