Skip survey header
Swedish

Involvera användarna

Introduktion

Vi är intresserade av din personliga erfarenhet när det kommer till att delta i olika typer av forskningsprojekt och produktutveckling.

Var god och svara på frågorna utifrån ditt eget perspektiv.
Enkätens mål är att gå igenom forskningsprojekt, användartester, fokusgrupper, intervjuer och allt annat som innebär att man involverar användarna, inom kommersiell eller forskningsområden. I själva enkäten så har vi sammanfattat allt detta till ”användartester eller liknande”. 
 
1. Vilket land bor du i?
2. Hur ofta får du inbjudningar till att delta på ett användartest eller liknande?
3. Hur ofta deltar du i användartester eller liknande?
 
4. Hur blir du kontaktad för användartester eller liknande?
 
5. Hur blir du kontaktad av de som vill genomföra testerna?
6. Hur sker transporten till och från användartestet eller liknande organiserat?
7. Får du använda dig av dina egna hjälpmedel?
8. Hur behandlas du under testerna - på ett bra sätt?
9. Får du betalt på något sätt för din medverkan som testperson?
10. Är det frågor eller andra perspektiv som organisatören tenderar att missa när du genomför användartester eller liknande?
 
12. Brukar du få återkoppling eller får se resultatet efter användartestet eller liknande?