Skip survey header

L'orientació educativa: en què ajuda a l'alumnat i com és més efectiva?

Al llarg de la seva trajectòria educativa, l’alumnat ha de prendre decisions importants i superar múltiples reptes. Sovint necessita algun tipus de suport, orientació o assessorament per fer front a les decisions que ha de prendre sobre el seu futur, i des de centres educatius, entitats socials i municipis es desenvolupen programes específics per donar-los-hi. Però, com ha de ser aquest suport per millorar la situació de l’alumnat? Quines millores genera una bona orientació?

Per descobrir-ho, acompanya'ns en aquest petit joc: tu respons quatre preguntes sobre com creus que ha de ser l'orientació a l’alumnat i t'anirem explicant què en diu l'evidència més rigorosa. 


T'ho passaràs bé i n'aprendràs!

Som-hi?

 
1. Creus que un programa d’orientació i assessorament a l’alumnat pot fer que millorin els seus aprenentatges i actituds escolars?