Skip survey header

Ženy podnikatelky během pandemie COVID - 19/ CZ

ŽENY PODNIKATELKY BĚHEM PANDEMIE COVID - 19

Výzkumný institut HÉTFA (Maďarsko) a Katedra regionálních studií NF VŠE v Praze (Česká republika) provádějí výzkum zaměřený na pochopení situace žen podnikatelek během koronavirové krize. Cílem tohoto výzkumu je, na základě šetření, zhodnotit dopady pandemie na fungování firem, v jejichž čele stojí ženy, a problémy, kterým ženy podnikatelky v současnosti čelí při harmonizaci svých podnikatelských a rodinných rolí.

Vyplnění dotazníku zabere cca 10 minut. Účast v šetření je dobrovolná.  Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány  v souladu se současným nařízením Evropské unie o GDPR a protokolem HÉTFA o ochraně údajů.

Respondenty našeho šetření jsou majitelky nebo spolumajitelky firem nebo ženy - OSVČ (bez ohledu na to, zda firma /OSVČ v současné době působí nebo ne).