Skip survey header

Žene preduzetnice tokom pandemije COVID -19/ SRB

ŽENE PREDUZETNICE TOKOM PANDEMIJE COVID -19


Istraživački institut HETFA sa sedištem u Mađarskoj i Institut Mihajlo Pupin sa sedištem u Srbiji sprovodi istraživanje radi boljeg razumevanja situacije žena preduzetnica tokom pandemije korona virusa. Cilj istraživanja je da se ispitaju uticaji pandemije na poslovanje kompanija koje vode žene i poteškoće sa kojima se preduzetnice sada suočavaju u usklađivanju svojih preduzetničkih i porodičnih uloga.

Potrebno Vam je 8-10 minuta da popunite upitnik. Učešće u istraživanju je dobrovoljno; podaci se obrađuju u skladu sa trenutnom GDPR regulativom Evropske unije i protokolom o zaštiti podataka HETFA.

Očekujemo odgovore od žena koje su vlasnice ili suvlasnice preduzeća ili od onih koje su samozaposlene preduzetnice (bez obzira da li preduzeće trenutno posluje ili ne).